Сбъдни едно желание!

Често задавани въпроси

 

1.    Как мога да закупя Gift карта?

Можете за закупите Gift карта във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.

2.    Какво означава персонализирана и неперсонализирана Gift карта?

В случай, че желаете Вашият подарък да бъде още по-специален и личен, може да поръчате персонализирана Gift карта. Върху персонализираната Gift карта са изписани имената на лицето, за което тя е предназначена и може да изберете пожелание, което да отправите към Вашия любим човек.

Върху неперсонализираната Gift карта не е изписано името на картодържателя (ползвателя на картата), но това няма да Ви попречи да използвате картата за покупки при търговци, тъй като съгласно правилата на международните картови организации Visa International и MasterCard Worldwide, върху Gift картата не е задължително да е изписано името на клиента, а само да бъде обозначено, че това е Gift карта. Както персонализираната, така и неперсонализираната Gift карта се предлагат в луксозна подаръчна опаковка.

3.    Как мога да получа персонализирана Gift карта?

В случай, че искате Gift картата да бъде персонализирана е достатъчно при подаване на заявка през нашия Интернет сайт в раздел "Персонализация на картата" да отбележите, че желаете "Карта с име и пожелание", като посочите "Име на получателя на латиница" и изберете подходящо пожелание. В случай, че поръчате Gift карта в офис на ЦКБ, е необходимо да заявите, че желаете персонализирана карта.

Вашата персонализирана Gift карта ще бъде готова в рамките на 5 работни дни, докато при покупката на неперсонализираната карта, получавате картата веднага в офис на ЦКБ.

4.    Къде може да се ползва Gift картата?

С Gift картата може да пазарувате при всички търговци, които приемат плащания с карти, притежаващи логото на VISA или MasterCard. Gift картата може да се ползва за покупки както в страната така и в чужбина, включително и за разплащания в интернет. Може да извършвате плащания в каквато валута пожелаете, независимо че картата е в лева. Gift картата не може да се използва за теглене на пари в брой от банкомат.

5.    Как се активира Gift карта?

За да активирате Gift карта е необходимо да изпратите SMS на кратък номер 1901 (за всички мобилни оператори), който да съдържа следния текст: CCBxxxxxxxxxx, където “CCB” се изписва на латиница, а “хххххххххх” е 10-цифрения активиращ код. Активиращият код е отпечатан на гърба на опаковката, в която получавате картата. След като изпратите този SMS, ще получите SMS отговор от кратък номер 1901, който ще съдържа ПИН кода за Gift картата. Този ПИН код следва да използвате за разплащания на физически ПОС терминали при търговци. Препоръчително е да смените ПИН кода на банкомат.


6.    Какво е CVV2, CVC2 или секюрити код?

При плащане в интернет вместо полагане на подпис или въвеждане на ПИН код, обикновено се въвежда CVV код за карта Visa и CVC код за карта MasterCard, който представлява трицифрен номер, изписан върху гърба на картата. Популярното му название обикновено е секюрити код /security code/ или код за сигурност. Вашата Gift карта също има трицифрен код за сигурност, който се намира на гърба на картата и който следва да използвате при пазаруване в интернет. Когато използвате неперсонализирана Gift карта за интернет пазаруване и в случай, че търговецът изисква името на клиента, картодържателят (ползвателят на предплатената карта) следва да попълни имената си на латиница, независимо че те не са отбелязани върху пластиката.


7.    Какви такси се дължат за издаване на картата?

Таксата за издаване на Gift карта е в размер на 4.50 лв. при издаване в офис на ЦКБ АД.

8.    Може ли картата да се зареди повторно с нова сума?

Минималната сума, с която първоначално може да издадете Gift карта е 20 лв., а максималната е в размер на 2000 лв., независимо дали картата е персонализирана или не. След като изразходите първоначално заредената сума в предплатената карта можете презаредите отново Gift картата чрез внасяне на сума в офис на ЦКБ, като за целта е необходимо да се посочи активиращия код за картата. Всяко следващо захранване, след първоначалното също трябва да бъде в рамките от 20 лв. до 2000 лв.

9.    Как мога да получа неизразходваната сума от предплатената карта?


В случай, че в Gift картата има неизразходвана сума, която желаете да получите, може да изтеглите тази сума на ПОС терминал в удобен за Вас клон на ЦКБ. Необходимо е да представите валиден документ за самоличност и да въведете верния ПИН код за предплатената карта.

10. Какъв е срокът на валидност на предплатената Gift карта?


Срокът на валидност на персонализирана Gift карта е 36 месеца, считано от последния ден на месеца на нейното издаване и изтича в 24.00 часа на последния ден от месеца и годината, посочени на лицевата страна на картата.

Срокът на валидност на неперсонализирана Gift Карта е посочен върху лицевата страна на картата и изтича в 24.00 часа на последния ден от месеца и годината, отпечатани на картата.

11. Как да се грижим за сигурността на плащанията си?


Когато плащате на ПОС терминал при търговци:

  • Прикрийте с ръка Вашият ПИН код при въвеждането му, така че никой друг да не го види;
  • Важно е с информация за ПИН кода да разполага единствено картодържателя и до тази информация да нямат достъп трети лица;
  • Не записвайте ПИН кода и в никакъв случай не го съхранявайте заедно с картата;


Когато извършвате плащания в Интернет:

  • Уверете се в репутацията на Интернет търговеца преди да въведете данни за Вашата карта. С цел защита на средствата, Ви препоръчваме да пазарувате при общоизвестни и надеждни сайтове и търговци!
  • Преди да въведете информация за Вашата карта на даден адрес в Интернет се уверете, че той започва с https:// и на най-долния ред на браузъра има жълт катинар. Това означава, че въведената информация се кодира и не може да бъде прочетена от страничен потребител.
  • Препоръчваме Ви да пазарувате в Интернет сайтове, обозначени с логото на Visa International - Verified By Visa и/или с логото на MasterCard International - 3DSecure. Това са най-съвременните системи, които осигуряват сигурност при преноса на данни и плащания в интернет пространството.