Сбъдни едно желание!

 За нас

 
Централна Кооперативна Банка АД


Централна Кооперативна Банка АД е универсална търговска банка с особен акцент върху индивидуалното банкиране. ЦКБ АД в сътрудничество с Изипей АД издава и обслужва плащанията по предплатени Gift карти с логото на VISA и MasterCard.
Нашите цели включват: предлагане на нови и усъвършенствани продукти и услуги, развитие на картовия бизнес, запазване на позицията ни в индивидуалното банкиране и създаването на нови стратегии в отговор на различните нужди и изисквания на клиентите. Ние отдаваме нашите усилия за удовлетвореността на клиентите. Инвестираме в знание, технология и предлагаме модерни банкови услуги на конкурентна цена.
Централна Кооперативна Банка АД е член на престижните световни картови организации VISA Europe и MasterCard International. Банката издава и акцептира международните дебитни и кредитни карти VISA и MasterCard. Към края на 2009 общият брой на издадените от Банката карти надхвърли 748’500. По брой издадени карти VISA ЦКБ е сред първите четири водещи издатели в България.