Сбъдни едно желание!

 За нас

 

Изипей АД

Изипей АД е оператор на платежната система Easypay.bg, която позволява в реално време да се извършват парични преводи и плащания до всяка точка на страната.
Изипей АД притежава лицензия от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), за извършване на услугата „пощенски парични преводи" на територията на цялата страна. Цялостната дейност на дружеството се съгласува и извърша под надзора на КРС. Изипей АД има лиценз от Българска Народна Банка за предоставяне на платежни услуги като платежна институция, с което стана първата небанкова компания, доставчик на пощенски парични преводи, която получава лиценз за платежна институция от Българска Народна Банка съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи /ЗПУПС/.
Изипей АД изгражда мрежа от офисите на банки, големи търговски вериги, бизнес - центрове, други организации и собствени гишета, в която се предлагат широк набор платежни услуги. Изипей АД е оператор при приемането на заявки за издаване на електронни пари и предоставя на клиента за ползване издаден от Централна Кооперативна Банка АД платежен инструмент тип предплатена карта.

Централна Кооперативна Банка АД


Централна Кооперативна Банка АД е универсална търговска банка с особен акцент върху индивидуалното банкиране. ЦКБ АД в сътрудничество с Изипей АД издава и обслужва плащанията по предплатени Gift карти с логото на VISA и MasterCard.
Нашите цели включват: предлагане на нови и усъвършенствани продукти и услуги, развитие на картовия бизнес, запазване на позицията ни в индивидуалното банкиране и създаването на нови стратегии в отговор на различните нужди и изисквания на клиентите. Ние отдаваме нашите усилия за удовлетвореността на клиентите. Инвестираме в знание, технология и предлагаме модерни банкови услуги на конкурентна цена.
Централна Кооперативна Банка АД е член на престижните световни картови организации VISA Europe и MasterCard International. Банката издава и акцептира международните дебитни и кредитни карти VISA и MasterCard. Към края на 2009 общият брой на издадените от Банката карти надхвърли 748’500. По брой издадени карти VISA ЦКБ е сред първите четири водещи издатели в България.