Сбъдни едно желание!

 

В поле "Активационен код" следва да се въведат 10-те цифри от активационния код, който фигурира на гърба на опаковката на картата, без да се въвеждат буквите "CCB".

 

Справка за движения по предплатена карта

 

 

 

Справка за наличност по предплатена карта