Сбъдни едно желание!

Тарифа и лимити за плащания с предплатени карти

 

Такса за издаване на предплатена карта:

 

- в офис на ЦКБ АД или по интернет 4.50 лв.
- в офис на Изипей АД 5.50 лв.
Начално захранване на картата безплатно

 

 Условия за използване и обслужване

Заплащане на стоки и услуги в България и чужбина Без такса
Последващо зареждане на суми по картата в клон на ЦКБ Без такса
Последващо зареждане на суми по картата в офис на Изипей АД 2%, мин. 2 лв. върху
заредената сума
Получаване на refund по карта 1%
Такса за деблокиране на блокирана карта 3 лв.
Такса обработка на рекламация на транзакция 5 лв.
Такса неоснователно оспорване на транзакция 10 лв.
Такса за обратно изкупуване на издадени електронни пари 2%, мин. 20  лв.
Месечно обслужване на картата след шестия месец от издаването й 5 лв.
Издаване на нов ПИН код 2 лв.

Преиздаване на карта поради загуба, кражба или физическа повреда

 
- в офис на ЦКБ АД или по интернет 4.50 лв.
- в офис на Изипей АД 5.50 лв.

 

 Лимити при транзакции с предплатени карти в лева

Макс. на транзакция 2000
24 часов лимит 2000
7 дневен лимит 2000
Брой транзакции за 24 часа 10
Брой транзакции за 7 дни 50
Сума за едно зареждане Минимум 20 лева,
макс. 2000 лева